Studiecirklar 学习小组

Kinesiska skolan i Örebro 中文学校

För att främja medlemmarnas intressen av kinesisk kultur och dess språk samt svensk kultur och dess språk samarbetar vi med ABF Örebro kurser Kinesiska på olika nivåer och Svenska för kineser på olika nivåer från och med februari 2008 och framåt, en gång per vecka.

Hösten termin 2009 börjar den 5 sep. på ABF i Örebro

Kinesiska nybörjare 初学中文

Denna kurs är avsedd både för vuxen som vill läsa kinesiska på nybörjarnivå samt för barn som redan behärskar kinesiska på olika nivåer. Kursen är upplagd på så sätt att vi så snabbt som möjligt skall komma in i språket, kunna säga enkla meningar och ha små dialoger. Vi får även lära oss grundläggande kunskaper om att läsa och skriva kinesiska tecken. Språket i texterna är modern idiomatisk kinesiska som kineserna själva talar. I praktisk undervisning använder vi oss av teater, där vi lära oss det kinesiska språket genom att vara aktiva

时间Tid: lördagar kl.11.00 -kl13.00
每周六上午十一点
地点Lokal: sal 41 ABF Örebro Drottninggatan 38
费用 Kursavgifter: 800 kr/termin (26 timmar)
400kr/termin för medlem i Kinaklubben.
200kr/termin för barn i Kinaklubben.
Kostnad för studiematerial tillkommer

Anmälan senast den 2 sep 2009 till  e-post: info@kinaklubb.se

Kinesiska nivå 2 提高班

时间Tid: lördagar kl.11.00 -kl.13.00.每周六上午十一点
地点Lokal: sal 42 ABF Örebro Drottninggatan 38
费用 Kursavgifter: 800 kr/termin(26 timmar)
400 kr/termin för medlem i Kinaklubben.
200kr/termin för bran i Kinaklubben.
Kostnad för studiematerial tillkommer

Anmälan senast den 2 sep 2009 till  e-post: info@kinaklubb.se

Svenska för kineser 免费学瑞典语

老师Studieledare: Roland Stedt 老王

Nybörjarkurs

Kursen går på måndagar och tisdagar och börjar den 7 och 8 september.

Tiden är 16.45 – 18.30 båda dagarna. Det blir 2 gånger 19 lektioner totalt.
Det är samma lektioner två gånger i veckan.

Universitetet erbjuder alla utländska studenter att delta i den här kursen.
Om det finns intresse så kommer Roland vissa måndagar att ha en ”fortsättningskurs” från klockan 19.00 då vi kommer att samtala, ”konversera”, på enkel svenska.

时间: 每周一,周二16:45 – 18:30 (初级)
你可以选择周一或周二,教学相同的课程。
Lokal: lokal på Universitet.

地点: 大学的教室. 更多信息 联系老王 Email: roland.stedt@orebro.se

Alla som är intresserade av att träna uttalsövningar med kineser är välkomna! Det är gratis för alla.