Arkiv för ‘Styrelsen informerar’ kategorien

Insamlingen är avslutad

Kinesiska riksförbundets insamling till Chen Haos studieskulder är nu avslutad. Redovisning av de insamlade medlen finns på deras webbplats.

 

Stödföreställning för Chen Haos föräldrar

På påskdagen genomförde Mely Sol Moberg Ackebo en föreställning på hotell Livin till stöd för Chen Haos föräldrar. Entrén till föreställningen var frivillig och gick oavkortat till familjen. Totalt samlade föreställningen in 4000 kronor.

Mely Sol Moberg Ackebo

Mely Sol Moberg Ackebo

 

Hjälp Chen Haos mamma återbetala studieskulder!

Detta upprop kommer från det Kinesiska Riksförbundet i Sverige.

Chen Hao är född 1986 och uppväxt i ett enkelt förhållande i Kina. Hon har varit duktig hela sitt liv. Pappan har sedan länge varit arbetslös och mamman gick i förtidspension precis nyligen. Efter högskoleexamen fick Chen Hao chans till en forskarutbildning vid Örebro universitet i Sverige, detta skulle förbättra hennes chans till ett bra jobb, så hon skulle hunna försörja sina föräldrar. Eftersom hon är enda barn som de flesta unga i Kina, hade familjens lycka helt vilat på Chen Haos framtid.

När Chen Hao blev brutalt knivmördad 31 mars 2011 kl 15 av sin desperata uppvaktare rasade allt samman. Föräldrarna hade planerat att komma till Chen Haos examination juni i år, men de fick nu bara se dotters livslösa kropp. Mamman har redan gjort flera självmordsförsök, hon orkar inte längre – finns det mer sorgligt för en förälder än att ta farväl av sitt enda barn?

Chen Haos föräldrar fick låna pengar för att kunna resa till Sverige för att hämta dotterns kvarlevor. Pga familjens knappa ekonomi hade de också fått låna från sina vänner och släktingar för att finansiera Chen Haos forskarutbildning i Sverige. Ersättning från gruppstudentförsäkring blir bara ett basbelopp (42,000 kr), vilket knappt ens täcker anhörigas resekostnader, inte för att nämna studieskulderna.

Chen Hao behöver vila i frid i Herrens famn, det skulle hon kunna göra om hennes mamma kunde återbetala hennes studieskulder. Vi har fått många samtal från allmänheten som erbjöd hjälp, Vill du också ge dem en hjälpande hand?

I samarbete med kyrkan startar Kinesiska Riksförbundet i Sverige en insamling för Chen Hao idag som slutar 2011-04-30. Inbringade pengar skulle oavkortat gå till Chen Haos föräldrar för återbetalning av hennes studieskulder. Donationslista kommer att publiceras i vår websida: www.huaren.se efter insamlingens slut.

Ditt bidrag betalas till bankgiro: Bankgiro 350-2382 eller bankkonto i SEB: 5206-1064094
Mottagare: Kinesiska Riksförbundet i Sverige, märk ”Chen Hao
För internationell överföring: IBAN: SE155000 0000 0520 6106 4094, BIC:ESSESESS

Kinesiska Riksförbundet i Sverige tackar dig som har erbjudit ditt hjälp. Vi kommer inte glömma det!

Kinesiska Riksförbundet i Sverige

http://na.se/nyheter/orebro/1.1169192-insamling-startas-for-mordade-hao-chen
http://na.se/nyheter/orebro/1.1167682-hao-chens-foraldrar-far-hem-sin-dotter
http://na.se/nyheter/orebro/1.1155658–detta-ar-mycket-tragiskt-
http://na.se/nyheter/orebro/1.1155555-motivet-ar-inte-kant
http://na.se/nyheter/orebro/1.1155357-utbytesstudent-dodad

 

Adressändring

Nu byter Kinaklubben postadress. Du når oss i fortsättningen på följande postadress:

Kinaklubb
Box 1225
SE-70112 Örebro

 

Kallelse till årsmöte

Kinaklubben kallas till årsmöte den 27 februari 2011 på ABF i Örebro klockan 13.30.

Dagordning

§ 1. Årsmötets öppnande

§ 2. Fastställande av röstlängd

§ 3. Val av årsmötespresidium

 1. Mötesordförande
 2. Mötessekreterare
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§ 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

§ 7. Revisorns berättelse

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10. Val
Ordförande Jan Friberg är vald på ytterligare ett år

Omval ordinarie ledamöter:

 1. omval av Christian Prim
 2. Yuejin Guo

Ordinarie ledamöter med ett år kvar

 1. Wang J Ru
 2. Lydia Liu
 3. Lars-Erik Andersson

Revisorer
ordinarie, omval, Sainabou Sey
vice, omval, Zhu Wei Huang

§ 11. Medlemsavgift
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2011 ändras till:

 • 150 kronor för hushåll
 • 50 kronor för studenter, pensionärer och arbetssökande
 • Avgiften för för stödjande organisationsmedlem förblir 2000 kr/år

§ 11 Övriga frågor

§ 12 Mötets avslutande

 

Karaoketävlingen är inställd

Kvällens karaoketävling måste tyvärr ställas in. Vi återkommer med en ny tid i framtiden.

Tonights karaoke contest are cancelled.

 

Vill du lära dig kinesiska?

Kinaklubbens studiecirklar har terminsstart den 4 september. Vi har kurser i Kinesiska för både nybörjare och för dem som redan har en grundkunskap i språket. Under två timmar på lördagsförmiddagarna pågår våra lektioner i ABF:s lokaler på Drottninggatan 38 i Örebro. Finns det intresse för en kvällskurs på en vardag kan vi arrangera det med.

Våra lärare är i huvudsak kinesiska studenter som studerar i Sverige. De lär ut det språk de själva talar så du lär dig modern kinesiska som används i dagligt tal.

Vi kan även hjälpa till med att förmedla en samtalspartner för den som vill träna att tala kinesiska med en kinesisk student. Det innebär att man träffas under sociala former, t ex en fika, och samtalstränar.

Kostnaden för kurserna är för icke medlemmar 800 kr/termin, för medlem i Kinaklubben, vuxen 400 kr/termin och barn 200 kr/termin.

Årsavgiften för medlemskap i Kinaklubben är 200 kr/hushåll.

Vill du veta mer kan du kontakta oss på info@kinaklubb.se.

 

Glad sommar

Nu är den sköna sommaren här och föreningens verksamhet går på sparlåga då våra medlemmar har mycket annat att hinna med under sommaren.

Jag vill redan nu passa på att ge er lite information om vad som händer framåt hösten.

Den 28 augusti har vi karaoketävling där vår vinnare får representera vår förening i Kinesiska Riksförbundets stora karaoketävling.

Den 4 september börjar Kinaskolan igen.

Den 18 september firar vi höstfestivalen.

Annat spännande som är på gång är att vi ska undersöka om det finns intresse från medlemmarnas sida att besöka Östasiatiska museet i Stockholm i höst och se utställningen om terrakottaarmén.

Vi hoppas hålla en eller två Kinadagar, där föreningen presenterar Kina för nyfikna via matlagning, föreläsning, musik, spel, spådomar och annat spännande.

Det finns även planer på föreläsningskvällar. Har du något spännande att berätta om Kina eller är det något du är nyfiken på och skulle vilja höra mer om? Lämna gärna en kommentar till det här inlägget eller kontakt någon i styrelsen och berätta.

Håll utkik här på hemsidan för att få mer information om höstens program.

Med det önskar jag alla en skön sommar!

Jan Friberg
ordförande

 

Kallelse styrelsesammanträde

Styrelsen för Kinaklubb – Sweden China Association kallas till sammanträde fredagen den 28 maj.

Tid: 17.30
Plats: ABF:s lokaler på Drottninggatan 38 i Örebro.

Föredragningslista har skickats till deltagarna via e-post.

 

Enkät för en friskola med kinesisk profil i Stockholm

Det genomförs en enkät om intresset för en friskola med kinesisk profil i Stockholm. Vår förening är inte delaktiga i arbete med enkäten eller friskolan men bjuder gärna på möjligheten att nå enkäten från våra sida.

Så du som är intresserad hittar enkäten via den här länken.