Vår förening 协会简介

Kinaklubben är en ideell förening för alla Kinaintresserade.
Föreningen är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden.

Kinaklubbens syfte är att främja svensk-kinesiskt utbyte inom olika områden och bidra med kinesers integration i det svenska samhället.

Kinaklubben skall stimulera ett allsidigt Kinaintresse i Sverige och vara en plattform för en levande vardagskultur för alla som intresserade av Kina.

瑞典中国协会- 中国俱乐部致力于弘扬中国文化,激发瑞典人对中国文化的兴趣。

瑞典中国协会- 中国俱乐部是中瑞文化和商务交流的窗口和平台, 我们尽力帮助中国移民以及瑞典华人和留学生尽快适应瑞典生活,融入瑞典主流社会。

Undersidor