Adressändring

Nu byter Kinaklubben postadress. Du når oss i fortsättningen på följande postadress:

Kinaklubb
Box 1225
SE-70112 Örebro

 

Kallelse till årsmöte

Kinaklubben kallas till årsmöte den 27 februari 2011 på ABF i Örebro klockan 13.30.

Dagordning

§ 1. Årsmötets öppnande

§ 2. Fastställande av röstlängd

§ 3. Val av årsmötespresidium

 1. Mötesordförande
 2. Mötessekreterare
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

§ 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

§ 7. Revisorns berättelse

§ 8. Fastställande av resultat- och balansräkning

§ 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 10. Val
Ordförande Jan Friberg är vald på ytterligare ett år

Omval ordinarie ledamöter:

 1. omval av Christian Prim
 2. Yuejin Guo

Ordinarie ledamöter med ett år kvar

 1. Wang J Ru
 2. Lydia Liu
 3. Lars-Erik Andersson

Revisorer
ordinarie, omval, Sainabou Sey
vice, omval, Zhu Wei Huang

§ 11. Medlemsavgift
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2011 ändras till:

 • 150 kronor för hushåll
 • 50 kronor för studenter, pensionärer och arbetssökande
 • Avgiften för för stödjande organisationsmedlem förblir 2000 kr/år

§ 11 Övriga frågor

§ 12 Mötets avslutande

 

Julfest/Christmas party

Den 4 december har Kinaklubben sin traditionella julfest. Vi träffas i ABF:s lokaler klockan 16.00 och har knytkalas.

Ta med något gott att äta, och du som är osäker på dina matlagningstalanger går det bra att ta med något att dricka eller frukt.

Ta gärna med en vän till vår fest.

On December 4th the China club will have it’s traditional Christmas party. We will party in ABF’s premises starting 4 pm and having a potluck supper.

Bring some thing to eat, and it you are unsure about you cooking skills you can bring some beverage or fruit.

 

Inga lektioner lördagen den 20 november

Kinaskolan har inga lektioner på lördagen den 20 november.

 

Studiebesök på Korvbrödsbagarn – A visit to the company Korvbrödsbagarn

Inställt studiebesök

På grund av för få intresserade måste vi ställa in studiebesöket på Korvbrödsbagarn.

We have to cancel the visit to Korbrödsbagarn because to few participant.

Fredagen den 19 november gör Kinaklubben ett studiebesök på Korvbrödsbagarn klockan 14.00. Vi får en visning av produktionen och får lite information om företaget.

Anmälan sker till Lasse på e-post andersson.68@live.se. I din anmälan är det bra om du anger om du vill samåka eller om du kan ställa upp och skjutsa.
Du kan även anmäla dig på vår Facebooksida.

In English

On Friday the 19th will the China club make a visit to the company Korvbrödsbagarn at 2 pm. We will see the production and get some information about the company.

To take part in the visit, send a mail to andersson.68@live.se and make your registration. Tell us in your registration if you want to carpool or if you can offer a lift.
You can also register for the visit in our Facebook page.

 

Kinesiska för nybörjare, kvällskurs

Torsdagen den 23 september börjar en kvällskurs i Kinesiska för nybörjare.

Lektionerna är torsdagar 18.30 i sal 42 i ABF:s lokaler på Drottninggatan 35 i Örebro. Lektionstiden är 2 x 45 minuter med en liten rast. Huvudlärare är Lydia Liu, men några lektioner kommer att hållas av studenter från Kina.

Kostnaden för kurserna är för icke medlemmar 800 kr/termin, för medlem i Kinaklubben, vuxen 400 kr/termin och barn 200 kr/termin.
Årsavgiften för medlemskap i Kinaklubben är 200 kr/hushåll.

 

En trevlig månfestival

Lördagen den 18 september firade Kinaklubben månfestivalen med knytkalas. Vi hade en trevlig stund tillsammans med god mat.

Deltagare i kinaklubbens månfestival

Deltagare i kinaklubbens månfestival

Godsaker på bordet

Godsaker på bordet

Box med månkakor

Box med månkakor

Månkakor

Månkakor

 

Månfestival / Mid-Autumn Festival

lunar

Månfestival!

Lördagen den 18 september klockan 18.00 är det dags för Kinaklubbens årliga månfestival. Vi träffas i ABF:s lokaler på Drottninggatan 35 i Örebro.

Det är ett knytkalas så ta med dig något gott att äta. Är du osäker på dina kulinariska färdigheter (eller har ont om tid) går det bra att ta med dryck eller frukt. Och ta gärna med en vän!

Mid-Autumn Festival

On Saturday the 18th September the China Club will have its annual Mid-Autumn Festival. We are in ABF:s premises on Drottninggatan 35 in Örebro.

It’s a potluck supper so you bring along something to eat and if your not a good cook (or don’t have the time to cook) you can bring beverage or fruit. And you are welcome to bring a friend!

 

Kinaskolan har börjat

Nu har Kinaklubbens Kinaskola börjat. Under hela hösten har Kinaskolan lektioner på lördagsförmiddagarna mellan klockan 11.00 och 13.00.

Lektion på Kinaskolan

Lektion på Kinaskolan

 

Terminsstart för Kinesiska skolan

Lördagen den 4 september klockan 11.00 har vi terminsstart för Kinesiska skolan i Örebro.

Vi träffas i ABF:s lokaler på Drottninggatan 38. Gamla och nya elever hälsas välkomna. Även du som bara är nyfiken på vår verksamhet är välkommen.

Vi bjuder på dryck och lite tilltugg.